Büyükaksoy Tarım Danışmanlığı

Büyükaksoy Tarım Danışmanlığı Olarak Firmamız: Siz değerli tarım sektörü mensuplarına teknik ve idarî danışmanlık hizmeti vermektedir. Şirketimiz bu hizmetleri verirken deneyimlerimiz ile resmi başvuru ve sorunlarınıza zamanında ve yerinde müdahale etmekte, çözümler sunmakta ve siz değerli müşterilerimizin mağduriyetini gidermektedir.

Şirketimizin çalışmalarındaki temel prensibi ve ilkesi; konulara yerinde ve zamanında müdahale edip, siz değerli müşterilerimizin en değerli varlığı olan zamandan tasarruf etmenizi sağlamaktır.

Firmamız; siz değerli müşterilerinden aldığı gerek özgüven ve destekle, gerekse kendi tecrübe ve deneyimlerimiz ile tarım politikası ve desteklemelere ilişkin takip işlemleri; toprak, bitki, yem ve gübre analizlerinin değerlendirilmesi ve tavsiye edilmesi; münavemede, üretim tekniği, bitki sağlığı, hasat, depolama ve işleme tekniği; hayvan sağlığı, besleme ve hayvan bakımı; tarımsal kayıtların tutulması; bunlarla birlikte büro ve işletme ziyareti yoluyla bilgilendirme yapmak; tarla günler çiftçi toplantılar; çiftçi inceleme gezileri ve konferanslar vermek, paneller düzenlemek hizmetlerimiz arasındadır.

Firmamızla çalışmaktan gurur duyacağınızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  • Konya Tarım Ürünleri Fuarına Ziyaret
  • Konya Karatay Aksaklı Köyünde Demastrosyon Çalışması
  • Konya Ticaret Borsasında Eğitim Semineri
  • Beşağıl Köyü Çiftçi Toplantısı
  • Besağıl Köyünde Eğitim Toplantısı
  • Beşağıl Köyü Çiftçi Toplantısı
  • İlkbahar Üst Gübrelemesi Konulu Toplantımızdan Kareler
  • Karatay İlçesinde Tarım İlacı Konulu Seminerimiz

Tarımsal Danışmanlığın Tanımı ve Amacı

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Nedir?

Tarım danışmanı istihdam eden üretici örgütleri, ziraat odaları ve bunların üst birlikleri, tarım danışmanı istihdam eden dernek ve vakıflar, sözleşme karşılığında çiftçilere/ tarımsal işletmelere üretici örgütlerine/ ziraat odalarına tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve tarım danışmanı istihdam eden şirketlere, çiftçilere/ tarımsal işletmelere üretici örgütlerine/ ziraat odalarına tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere sözleşme imzalayan serbest tarım danışmanlarına tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilir.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlığın Amacı Nedir?

Tarladan sofraya gıda güvenliği ve güvencesini sağlanmak,
Yayım ve danışmanlık hizmetlerinin konu uzmanı kişi ve kuruluşlar tarafından yürütmek,
Bakanlıkça sertifikalandırılan kişi ve kuruluşların yayım hizmeti sunmak,
Üretim ve bilgilendirmenin her safhasını kayıt altına almak,
Danışmanlık hizmeti alanlar ve sunanların desteklenmesini sağlamak,
Tarımsal Yayım hizmetlerinin özelleştirilmesini sağlamak,
İstihdamın arttırılmasına yardımcı olmak,
Ürün çeşitliliği ve kalitenin arttırılmasını sağlamak,
Kırsal yerleşimlerin kalkındırılmasına ve kırsal nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak.

Organik Tarım Uygulamaları

Organik Tarım Uygulamaları

Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır.

Devamını Oku

İyi Tarım Uygulamaları

İyi Tarım Uygulamaları

Tarımsal Ürün Belgelendirmesi : Günümüzde tüketici istekleri değişik boyutlara ulaşmış ve tüketilen gıdaların güvenilirliği sorgulanır olmuştur. Tüketiciler bu isteklerinde son derece haklıdırlar.

Devamını Oku

Doğru Gübrelemenin Önemi

Doğru Gübrelemenin Önemi

Tarımsal üretimin artırılması için, toprak işlenmeli, ekilmeli, sulanmalı, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmelidir. Bütün bu işlemlerin yanısıra bitkiyi besleyici, üretimi artırıcı çarelere de başvurmak gerekir.

Devamını Oku

Hayvancılık ve Yemler

Hayvancılık ve Yemler

Hayvan yetiştiriciliği geçmişten günümüze hayatımızda önemli bir yer etmiş ve insanlığa büyük faydalar sağlamıştır. insanoğlunun hem sosyal hem de ekonomik alanda gelişimine büyük etkisi olan hayvan yetiştirmenin önemi,

Devamını Oku

Tarımsal Danışmanlığın Tanımı ve Amacı

Tarımsal Danışmanlığın Tanımı ve Amacı

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Nedir?

Tarım danışmanı istihdam eden üretici örgütleri, ziraat odaları ve bunların üst birlikleri, tarım danışmanı istihdam eden dernek ve vakıflar, sözleşme karşılığında çiftçilere/ tarımsal işletmelere üretici örgütlerine/ ziraat odalarına tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve tarım danışmanı istihdam eden şirketlere, çiftçilere/ tarımsal işletmelere üretici örgütlerine/ ziraat odalarına tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere sözleşme imzalayan serbest tarım danışmanlarına tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilir.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlığın Amacı Nedir?

Tarladan sofraya gıda güvenliği ve güvencesini sağlanmak,
Yayım ve danışmanlık hizmetlerinin konu uzmanı kişi ve kuruluşlar tarafından yürütmek,
Bakanlıkça sertifikalandırılan kişi ve kuruluşların yayım hizmeti sunmak,
Üretim ve bilgilendirmenin her safhasını kayıt altına almak,
Danışmanlık hizmeti alanlar ve sunanların desteklenmesini sağlamak,
Tarımsal Yayım hizmetlerinin özelleştirilmesini sağlamak,
İstihdamın arttırılmasına yardımcı olmak,
Ürün çeşitliliği ve kalitenin arttırılmasını sağlamak,
Kırsal yerleşimlerin kalkındırılmasına ve kırsal nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak.

Konya'nın Tarımsal Deseni

Konya'nın Tarımsal Deseni

Konya'nın Genel Yapısı

İlimiz 40.813.520 dekar yüzölçümü ile yurdumuzun en geniş arazi varlığına sahip ili olup 19.044.386 dekar alanda tarım yapılmaktadır.

Toplam 2.038.555 olan İl nüfusunun 510.618 i (%25) kırsal kesimde, 1.517.937 si de (% 75) şehirde yaşamaktadır. İlimizde kentleşme oranı %73,82, yıllık nüfus artış hızı ‰ 1,2 kilometrekare başına düşen kişi sayısı ise 50’dir. Konya 1 Büyük Şehir Belediyesi 31 ilçe, 174 kasaba ve 612 köy de toplam 111.479 çiftçisi ile fiilen tarım sektöründe faaliyet göstermektedir.

Deniz seviyesinden yüksekliği, yerleşim birimlerinin konumlarına göre 570-1700 m arasında değişmektedir.

Alansal genişlik ve deniz seviyesinden yükseklikteki farklılıklar, ilin ekolojik yapısında farklı özelliklerin oluşumuna neden olmuştur.

Yıllık yağış miktarı bölgeden bölgeye 300-760 mm arasında değişmektedir.

Topoğrafik açıdan; doğu-kuzey ve batı bölgelerinde oldukça düz ve büyük ovalar yer alırken güney bölgesinde oldukça engebeli araziler bulunmaktadır.

İlin doğu ve kuzeyinde yer alan ve ünlü “Konya Ovası” diye adlandırılan geniş alanlarda yağışın 400 mm‘nin altında, hatta bazı lokal bölgelerde 300 mm‘nin altında seyretmesi kuru ziraat sistemini mecbur kılmıştır. Diğer bir ifadeyle “hububat-nadas” münavebesi bu alanların en yaygın tarım sistemidir.

Kuru tarım yapan çiftçiler yağışın yetersiz olduğu yıllarda büyük sıkıntılara düşmüşlerdir. Bu sıkıntıları aşmak için ikinci bir tarım kolu olan koyunculukla meşgul olma mecburiyeti hasıl olmuştur. Şüphesiz ki koyunculuğun tercihinde bazı gerçeklerden hareket etmişlerdir. Şöyle ki; yağış yetersizliği meralardaki ot gelişimini olumsuz etkilemiş, büyükbaş hayvanların yararlanacağı otların azalması nedeniyle, meraya dayalı büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yerine kalitesi düşük bitkileri değerlendirme kabiliyeti yüksek olan koyunculuk ön plana çıkmıştır.

Tabiatın bu gerçekleri kıraç alanlarda zirai üretimde hububat-nadas münavebe sisteminin, hayvancılıkta ise koyunculuğun ön plana çıkmasına sebep olmuştur.

Özellikle son yıllarda devlet yatırımı ve çiftçilerimizin kişisel ve ortak girişimleri sonucu ilimizde sulamaya açılan alanlarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Bugün için ilimizde 595.059 (KOP İdaresi bölge raporuna göre) hektar alanda sulu tarım yapılmaktadır. Yeni alanların sulamaya açılmasıyla gelişen meyveli ve meyvesiz ağaç yetiştiriciliği ovanın bozkır görünümünü her geçen gün değiştirmektedir.


Arazi Varlığı ve Dağılımı

KULLANIM ŞEKLİ ALAN (dekar) % %
1- İŞLENEN ARAZİ
    - Tarla arazisi 11.692.425 61,5 28,7
    - Nadas 6.768.596 35,5 16,6
    - Sebze 196.606 1 0,5
    - Meyve 287.577 1,5 0,7
    -Bağ 99.182 0,5 0,2
TOPLAM 19.044.386 100 46,7
2- ÇAYIR MER'A 7.614.607 100 18,7
3- ORMAN 5.401.890 100 13,2
4- ÜRÜN GETİRMEYEN ALAN 8.752.637 100 21,4
GENEL TOPLAM 40.813.520 100

 

Bitkisel Üretim

İlimizde tarım sektörüne hububat tarımı egemendir. Bunun yanında meyvecilik ve sebze tarımı da yapılmaktadır.

İlin 40.813.520 da mevcut alanının % 47’si (19.044.386 da) tarım arazisi, % 19’u (7.614.607 da) çayır-mera, % 13’ ü (5.401.890da) ormanlık-fidanlık, % 21’i de (8.752.637 da) tarım dışı arazilerden oluşmaktadır.

İldeki tarım alanlarının % 61,5’i (11.692.425 da) tarla ürünleri, % 35,5’i (6.768.596 da) nadas, % 3’ü (583.365 da) sebze, meyve ve bağ arazisi niteliğindedir.

Mevcut su potansiyeline göre sulanabilir arazi miktarı 1.652.762 hektar olup, halen 595.059 (KOP İdaresi bölge raporuna göre) hektar arazi sulanmaktadır

Ekilen Başlıca Tarla Ürünleri ve İstihsal Durumu
İl’de en çok üretimi yapılan tarla ürünleri; buğday, arpa ve şeker pancarıdır.

ÜRÜN ADI EKİLİŞ ALANI (DA) ÜRETİM (TON)
BUĞDAY 6.050.996 1.570.660
ARPA 2.749.626 706.837
ŞEKER PANCARI 655.697 4.148.028
AYÇİÇEĞİ 610.785 214.970
PATATES 136.604 460.154
MISIR (SLAJ) 211.334 1.125.751
DANELİK MISIR 382.539 312.059
YONCA 213.920 1.080.923
FİĞ 136.400 150.015


Ekilen Başlıca Meyveler ve İstihsal Durumları
En çok üretimi yapılan meyveler; elma, kiraz ve üzümdür.

MEYVENİN CİNSİ AĞAÇ SAYISI(ADET) ÜRETİM(TON)
ELMA 2.527.878 59.969
KİRAZ 1.443.966 43.744
VİŞNE 589.033 24.508
ÜZÜM (da) 99.182 55.503
ÇİLEK (da) 5.956 11.028

Ekilen Başlıca Sebzeler ve İstihsal Durumları
En çok üretimi yapılan sebzeler ise; domates, havuç ve kavundur.

SEBZENİN CİNSİ EKİLİŞ ALANI (DA.) ÜRETİM(TON)
DOMATES 36.086 156.296
HAVUÇ 77.425 473.525
KAVUN 14.997 52.409
KARPUZ 11.070 43.120
FASULYE 10.262 8.443
–– 6.591 27.805

İlgili Mevzuatlar