Organik Tarım Uygulamaları

Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır.

 

organik-tarim-04Organik tarla bitkileri üretimi yapılan alanlarda, yüksek enerji tüketen ve çevre kirliliği yaratan hiçbir girdi kullanılmamalıdır. Organik tarla tarımına geçiş dönemi, ekolojik yönetimin başlamasından, ekolojik ürünün belgelendirilmesine kadar geçen dönemi kapsar. Ancak geçiş dönemi başlangıcından önce, aşağıdaki uygulamalar yapılmış ise bu geçiş süresi, Denetlemeye Yetkili Kuruluşun izni ile kısaltılabilir:

 

  • Bakir topraklarda üretim yapılacak olması,
  • Geleneksel üretimde, organik tarımda müsaade edilen girdilerin kullanılmış olması,
  • Önceki yıllarda herhangi bir "Entegre Mücadele Teknik Talimatına" uygun olarak Entegre Mücadele Programı uygulanmış olması,
  • Kullanılan zirai mücadele ilaçlarının parçalanma sürelerinin çok kısa olması,
  • Toprağın önceki kullanım durumunun biliniyor olması.

 

Organik Tarım Uygulamaları

Organik Tarım Uygulamaları

Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır.

Devamını Oku

İyi Tarım Uygulamaları

İyi Tarım Uygulamaları

Tarımsal Ürün Belgelendirmesi : Günümüzde tüketici istekleri değişik boyutlara ulaşmış ve tüketilen gıdaların güvenilirliği sorgulanır olmuştur. Tüketiciler bu isteklerinde son derece haklıdırlar.

Devamını Oku

Doğru Gübrelemenin Önemi

Doğru Gübrelemenin Önemi

Tarımsal üretimin artırılması için, toprak işlenmeli, ekilmeli, sulanmalı, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmelidir. Bütün bu işlemlerin yanısıra bitkiyi besleyici, üretimi artırıcı çarelere de başvurmak gerekir.

Devamını Oku

Hayvancılık ve Yemler

Hayvancılık ve Yemler

Hayvan yetiştiriciliği geçmişten günümüze hayatımızda önemli bir yer etmiş ve insanlığa büyük faydalar sağlamıştır. insanoğlunun hem sosyal hem de ekonomik alanda gelişimine büyük etkisi olan hayvan yetiştirmenin önemi,

Devamını Oku