Elementlerin Özellikleri

Makale Dizini

01 - AZOT (N)

AZOTUN ALIM FORMLARI
Bitkiler tarafından NO-3, NH3, NH4 ve NH2- formlarında alınmaktadır. 
Genel olarak özetlemek gerekirse bitkide azot noksanlığında;
1) Öncelikle yaşlı yapraklarda, sonra genç yapraklarda kloroz, bazı bitkilerde kırmızı ya da turuncu renkler. İlerlemiş durumlarda ise artan klorozla yaprağın aşağı doğru kıvrılması ve nekrozlar (doku ölümleri) görülür.
2) Gelişmede bodurluk, yapraklarda küçüklük, çiçeklerde zayıflık, boğum aralarında kısalma, sürgünlerde cılızlık ve bükülme kendini gösterir.
3) Olgunlaşma gecikerek, meyveler vaktinden önce renklenir. 
4) Verim düşerek meyveler küçülür ve raf ömürleri kısalır.

Azot alınımını azaltan koşullar:
1) Nitratın yıkanma ile amonyumun da uçarak süratle toprağı terk etmesine neden olan hafif ve kumlu topraklar.
2) Su baskısı, sulama veya yüksek kil içeriği nedeniyle yapısal problemi olan topraklar.
3) Düşük organik madde içeriği olan topraklar.
4) Yetersiz gübreleme veya bir önceki dönemde azotun tüketilmesi.
5) Bitkide kök gelişiminin yetersizliği
6) Amonyum formunun yüksek pH'lı veya yüksek kil içerikli topraklarda uygulanması. 

MAKRO TARIM'da Azot ( N ) Noksanlığı İçin Kullanılabilecek Ürünler

  • Sıvı damla –sulama gübrelerinde TiTi ( N-P-K / 7-7-7 / 5-9-5 / 5-3-10 ) tüm dönemlerde uygulanabilir.
  • Yaprak gübrelerinde özellikle POLY-PLANT ( N-P-K / 18-18-18 / 12-36-12 / 12-12-32+me+aa ) her zaman yapraktan uygulanabilir.
  • Yüksek düzeyde organik madde ve organik karbon ve amino asit içeren STYM-25 te % 10 N bulunmaktadır.
  • Magnezyum içeriğinin yanında GREENMAG (% 9 MgO2 % 6 N) azot ihtiva eder.
  • İyi bir kalsiyum kaynağı olan KELOM CALCIUM FORTE ( % 11 N % 14 CA +aa+bo ) MAKRO CALCIUM ( %12 N % 22 CA +aa+bo ) bulunmaktadır.
  • pH düşürücü ve tuzluluk giderici olan ANTİSALL (% 8 N) azot ihtiva eder.